Treth Incwm, Hunanasesiad a mwy

Online

Ffurflen Ymholiadau Cyffredinol

Cais i ddefnyddio Dull Amgen o Ddatrys Anghydfod (ADR) er mwyn datrys anghydfod treth

Ffurflen Drosglwyddo ar gyfer Angen Cefnogaeth Ychwanegol (ACY)

Email

E-bostiwch gwasanaeth.cymraeg@hmrc.gsi.gov.uk:

  • os oes gennych ymholiadau ynghylch treth
  • i ofyn am ffurflen yn Gymraeg

Nodwch eich enw a’ch rhif ffôn. Os ydych yn gwneud cais am ffurflen yn Gymraeg, ychwanegwch enw a rhif y ffurflen (os yw’r wybodaeth honno ar gael).

Os yw CThEM yn ateb eich ymholiad drwy e-bost, nid yw’r wybodaeth yn ddiogel. Os oes angen iddynt gysylltu â chi ynglŷn ag unrhyw beth cyfrinachol, byddant yn gwneud hynny drwy lythyr neu dros y ffôn.

Phone

Ffoniwch CThEM am help gyda threth.

Mae gan ymholiadau tollau, ecseis a TAW rif gwahanol i’w llinell gymorth.

Telephone:
0300 200 1900

Opening times:

08.30 i 17.00, Dydd Llun i Dydd Gwener

Ar gau ar benwythnosau a gwyliau’r banc.

Find out about call charges